Környezetvédő Egyesület Érd

Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és megóvása, az ezt veszélyeztető problémák feltárása, nyilvánosságra hozatala, kezelése; környezetvédő szemlélet és magatartásforma kialakítása és terjesztése, az emberek környezeti öntudatra ébresztése társadalmi összefogás elősegítése a városért és természeti környezetéért, legfőképpen az itt lakó emberek életminőségének javításáért.
 

Egyesületünk a fent meghatározott cél megvalósulásának érdekében az alábbi stratégiai célokat határozta meg:
     1. A város természeti értékeinek felkarolása, emberközpontú, élhető város építése.
     2. Egyesületünk véleménye megkerülhetetlenné váljon a döntéshozatal során.
     3. Környezettudatos életszemlélet, életvitel terjesztése.
     4. Működési feltételek megteremtése, optimalizálása

Az Egyesület minden tagja fontosnak érzi, hogy egyesületi munkáját nem politikai meggyőződése irányítja, hanem a természet tisztelete, környezetünk megóvása. Munkánk során, kapcsolataink kialakításakor mindig a közös megegyezés elérésére, a Város pozitív irányú fejlesztésére törekszünk.

honlap: www.avarosvedo.hu
e-mail: avarosvedo@freemail.hu
telefon: 06-30-328-2750
Adószámunk: 18692354-1-13
Bankszámlaszám: 10403136-31324171